Lars Løkke Rasmussen*
Minister of Foreign Affairs, Denmark
Speaker at Copenhagen Democracy Summit 2023

CV – Lars Løkke Rasmussen Born 15 May, 1964 in Vejle.

Member period

  • Member of the Folketing for The Moderates in Zealand greater constit-uency from 19 May 2022.
  • Member of the Folketing for Outside the parliamentary groups in Zea-land greater constituency, 1 January 2021 – 18 May 2022.
  • Member of the Folketing for The Liberal Party, 21 September 1994 – 31 De-cember 2020. Parliamentary career
  • Minister for Foreign Affairs from 15 December 2022
  • Prime Minister, 28 June 2015 – 27 June 2019.
  • Prime Minister, 5 April 2009 – 3 October 2011.
  • Chairman of the Liberal Party, 2009-2019.
  • Minister for Finance, 23 November 2007 – 7 April 2009.
  • Minister for the Interior and Health, 27 November 2001 – 23 Novem-ber 2007.
  • Vice-chairman of the Liberal Party, 1998-2009.

Education Master of Laws, University of Copenhagen, 1992. Publications Author of »Ud af det blå« (Out of the Blue), 2021, »Om de fleste og det me-ste« (On (nearly) Everyone and Everything), 2020, »Hvis jeg bli'r gammel« (If I Get Old), 1997. Co-author of »Foreningshåndbogen« (The Association Ma-nual), 1994, revised 2006. Contributor to »Befrielsens øjeblik ‒ samtaler med Lars Løkke Rasmussen (The Moment of Liberation ‒ conversations with Lars Løkke Rasmussen)« by Kirsten Jacobsen, 2019, »Obama ‒ håbets præsi-dent (President Obama ‒ a message of hope)«, 2019, »I orkanens øje - samta-ler med statsminister Lars Løkke Rasmussen« (In the eye of the storm – con-ver-sations with Prime Minister Lars Løkke Rasmussen) by Thomas Larsen, 2010 and »Løkkeland - Lars Løkke Rasmussens Danmark« (Løkkeland – Lars Løkke Rasmussen's Denmark) by Kirsten Jacobsen, 2006.

Talks at Copenhagen Democracy Summit 2023